Nắp chụp moay ơ xe Mitsubishi Lancer (Trắng, Nhựa)

Nắp chụp moay ơ xe Mitsubishi Lancer được sử dụng cho xe mitsubishi lancer 2001-2002

xuất xứ: Mitsubishi morto

  • MR272439-4252A061
Trắng
Nhựa

Nắp chụp moay ơ xe Mitsubishi Lancer là bộ phận thuộc hệ thống thân vỏ xe mitsubishi lancer, sản phẩm nằm trên la zăng của xe mitsubishi lancer nên còn có tên gọi là nắp chụp la zăng của xe mitsubishi lancer

Trong quá trình lưu thông trên đường xe bị vỡ hoặc rơi mất nắp chụp la zăng của xe mitsubishi lancer. lúc đó chúng ta bắt buộc phải thay thế để xe vận hành tốt nhất.

Nắp chụp moay ơ xe Mitsubishi Lancer

Nắp chụp moay ơ xe Mitsubishi Lancer, nắp chụp moay ơ xe Mitsubishi Gala 

Nhập khẩu và phân phối: Công ty Phụ tùng Mitsubishi An Việt

Điện thoại: 024.8589 3707

Facebook :https://www.facebook.com/phutungmitsubishiAnViet/

Youtubehttps://www.youtube.com/phutungmitsubishiAnViet

Mail:phutungAnviet@gmail.com

Website: https://phutunganviet.com/* http://phutungmitsubishi.vn/  * http://phutungotohonda.com/