AV091319-44

0 ₫

Lọc gió động cơ xe mitsubishi Pajero

Lọc gió động cơ xe Mitsubishi Pajero

Xuất xứ: Mitsubishi moto

xe pajero

1305A239

0 ₫

Van hằng nhiệt xe mitsubishi Pajero

Van hằng nhiệt xe Mitsubishi Pajero

Xuất xứ: Mitsubishi moto

Chất liệu: Hợp kim

xe pajero

AV103119-1

100 ₫

Bơm nước xe Mitsubishi pajero ngân hàng

Bơm nước xe mitsubishi pajero ngân hàng

Xuất xứ: Mitsubishi motor

MR402439

100 ₫

Cửa gió điều hòa xe Mitsubishi Pajero ngân hàng V93

Cửa gió điều hòa này được dùng cho các dòng xe pajero ngân hàng, V33, v93

Xuất xứ: mitsubishi motor

 

MD139368

100 ₫

puly quạt tản nhiệt két nước xe Mitsubishi Pajero

puly quạt tản nhiệt két nước xe Mitsubishi Pajero

Xuất xứ: mitsubishi motor

MB657380

100 ₫

Cụm quạt dàn nóng điều hòa xe Mitsubishi Pajero

Cụm quạt dàn nóng điều hòa xe Mitsubishi Pajero bao gồm cánh quạt, lồng quạt, mô tơ quạt được sử dụng cho xe mitsubishi pajero V45

Xuất xứ: Mitsubishi Morto

MB878162

100 ₫

Mô tơ quạt dàn nóng xe Mitsubishi Pajero

Mô tơ quạt dàn nóng xe Mitsubishi Pajero được sử dụng cho mitsubishi pajero các model V31, V32, V33,v43,v45, v73, v93

Chất liệu: hợp kim và đồng

xuất xứ: Mitsubishi morto

mr298724

100 ₫

Puly đầu lốc lạnh xe Mitsubishi Pajero

Puly đầu lốc lạnh xe Mitsubishi Pajero hay còn gọi là puly đầu lốc điều hòa xe mitsubishi pajero

Xuất xứ: Mitsubishi morto

MB918516 MB918517

0 ₫

Phin lọc gas điều hòa xe Mitsubishi Pajero

Phin lọc gas điều hòa xe Mitsubishi Pajero được sử dụng cho xe Mitsubishi Pajero model V31 và V32