Động cơ ( Piston, xecmang, dây cam...)

Mitsubishi Triton có hai loại động cơ: Động cơ máy dầu và động cơ máy xăng

1, Động cơ máy dầu: 4D56 DI-D, Phun nhiên liệu điệ tử tăng áp, Dung tích 2.5 

2, Động cơ máy xăng: 4G64 MPI, Phun xăng đa điểm, dung tích 2.4l

- Động cơ máy dầu được lắp trên Triton Gls, Triton Glx 

- Động cơ máy xăng được lắp trên Triton Gl

- 17%
D-23921-4

100 ₫

120 ₫

Xu páp xe Mitsubishi Triton

Xu páp xe Mitsubishi Triton được sử dụng cho xe Mitsubishi Triton Nhập khẩu chính hãngGiá tốt nhấtCung cấp bởi Phụ tùng Mitsubishi An Việt – PhutungMitsubishi.vn.

- 20%
L-241021-3

80 ₫

100 ₫

Van hằng nhiệt xe Mitsubishi Triton

Van hằng nhiệt xe Mitsubishi Triton được sử dụng cho xe Mitsubishi Triton✅Nhập khẩu chính hãng✅Giá tốt nhất✅Cung cấp bởi Phụ tùng Mitsubishi An Việt – PhutungMitsubishi.vn

- 20%
L-261120-12

80 ₫

100 ₫

Bi tăng dây curoa đối trọng xe mitsubishi Triton

Bi tăng dây curoa đối trọng này được sử dụng cho xe Mitsubishi Triton ✅Nhập khẩu chính hãng✅Giá tốt nhất✅Cung cấp bởi Phụ tùng Mitsubishi An Việt – PhutungMitsubishi.vn

- 20%
L-061120-12

80 ₫

100 ₫

Cụm cổ hút xe mitsubishi Triton

Cụm cổ hút xe Triton được sử dụng cho xe Mitsubishi Triton ✅Nhập khẩu chính hãngGiá tốt nhất Cung cấp bởi Phụ tùng Mitsubishi An Việt – PhutungMitsubishi.vn

- 20%
L-061120-11

80 ₫

100 ₫

Cụm bướm ga xe mitsubishi Triton

Cụm bướm ga xe Triton được sử dụng cho xe Mitsubishi Triton ✅Nhập khẩu chính hãngGiá tốt nhấtCung cấp bởi Phụ tùng Mitsubishi An Việt – PhutungMitsubishi.vn

- 20%
L-181020-15

80 ₫

100 ₫

Bơm nước xe mitsubishi Triton 2019-2020

Bơm nước xe mitsubishi Triton 2019-2020 được sử dụng cho xe Mitsubishi Triton từ đời 2019 đến đời 2020 ✅Nhập khẩu chính hãng✅Giá tốt nhất✅Cung cấp bởi Phụ tùng Mitsubishi An Việt – PhutungMitsubishi.vn

- 20%
L-181020-10

80 ₫

100 ₫

Bi tăng tự động xe mitsubishi Triton 2019-2020

Bi tăng tự động xe mitsubishi Triton 2019-2020 được sử dụng cho xe Mitsubishi Triton từ đời 2019 đến đời 2020✅Nhập khẩu chính hãng✅Giá tốt nhất✅Cung cấp bởi Phụ tùng Mitsubishi An Việt – PhutungMitsubishi.vn

- 20%
L-181020-9

80 ₫

100 ₫

Cụm bi tăng tự động xe mitsubishi Triton 2019-2020

Cụm bi tăng tự động xe mitsubishi Triton 2019-2020 được sử dụng cho xe Mitsubishi Triton từ đời 2019 đến đời 2020 ✅Nhập khẩu chính hãng✅Giá tốt nhất✅Cung cấp bởi Phụ tùng Mitsubishi An Việt – PhutungMitsubishi.vn

- 20%
L-171020-8

80 ₫

100 ₫

Van tiết lưu dàn lạnh xe mitsubishi Triton

Van tiết lưu dàn lạnh xe mitsubishi Triton được sử dụng cho xe Mitsubishi Triton ✅Nhập khẩu chính hãng✅Giá tốt nhất✅Cung cấp bởi Phụ tùng Mitsubishi An Việt – PhutungMitsubishi.vn

- 20%
L-161020-18

80 ₫

100 ₫

Dây curoa điều hòa xe mitsubishi Triton 2016-2018

Dây curoa điều hòa xe mitsubishi Triton 2016-2018 được sử dụng cho xe Mitsubishi Triton từ đời xe 2016-2018✅Nhập khẩu chính hãng✅Giá tốt nhất✅Cung cấp bởi Phụ tùng Mitsubishi An Việt – PhutungMitsubishi.vn

- 20%
L-161020-17

80 ₫

100 ₫

Dây curoa điều hòa mitsubishi Triton

Dây curoa điều hòa xe mitsubishi Triton được sử dụng cho xe Mitsubishi Triton đời xe từ 2016-2018 ✅Nhập khẩu chính hãng✅Giá tốt nhất✅Cung cấp bởi Phụ tùng Mitsubishi An Việt – PhutungMitsubishi.vn

- 20%
L-161020-1

80 ₫

100 ₫

Gioăng nắp dàn cò xe mitsubishi Triton

Gioăng nắp dàn cò xe mitsubishi Triton được sử dụng cho xe Mitsubishi Triton ✅Nhập khẩu chính hãng✅Giá tốt nhất✅Cung cấp bởi Phụ tùng Mitsubishi An Việt – PhutungMitsubishi.vn

- 20%
L-290920-6

80 ₫

100 ₫

Lọc gió điều hòa xe mitsubishi Triton 2016-2020

Lọc gió điều hòa này được sử dụng cho xe Mitsubishi Triton đời xe 2016-2020 ✅Nhập khẩu chính hãng✅Giá tốt nhất✅Cung cấp bởi Phụ tùng Mitsubishi An Việt – PhutungMitsubishi.vn

- 20%
L-270920-1

80 ₫

100 ₫

Bộ gioăng phớt đại tu xe mitsubishi Triton 2019 - 2020

Bộ gioăng phớt đại tu này được sử dụng cho xe Mitsubishi Triton từ đời 2019 - 2020 ✅Nhập khẩu chính hãng✅Giá tốt nhất✅Cung cấp bởi Phụ tùng Mitsubishi An Việt – PhutungMitsubishi.vn

- 20%
L-210920-2

80 ₫

100 ₫

Bi moay ơ sau mitsubishi Triton

Bi moay ơ sau mitsubishi Triton được sử dụng cho xe Mitsubishi Triton ✅Nhập khẩu chính hãng✅Giá tốt nhất✅Cung cấp bởi Phụ tùng Mitsubishi An Việt – PhutungMitsubishi.vn

- 20%
L-210920-1

80 ₫

100 ₫

Bi láp sau xe Triton

Bi láp sau xe mitsubishi Triton được sử dụng cho xe Mitsubishi Triton ✅Nhập khẩu chính hãng✅Giá tốt nhất✅Cung cấp bởi Phụ tùng Mitsubishi An Việt – PhutungMitsubishi.vn

 

- 20%
L-200920-17

80 ₫

100 ₫

Bát đỡ bi moay ơ sau xe mitsubishi Triton

Bát đỡ bi moay ơ sau xe mitsubishi Triton được sử dụng cho xe Mitsubishi Triton ✅Nhập khẩu chính hãng✅Giá tốt nhất✅Cung cấp bởi Phụ tùng Mitsubishi An Việt – PhutungMitsubishi.vn

- 20%
L-200920-16

80 ₫

100 ₫

Bát đỡ bi láp sau xe mitsubishi Triton

Bát đỡ bi láp sau xe mitsubishi Triton được sử dụng cho xe Mitsubishi Triton ✅Nhập khẩu chính hãng✅Giá tốt nhất✅Cung cấp bởi Phụ tùng Mitsubishi An Việt – PhutungMitsubishi.vn

- 20%
L-110720-1

80 ₫

100 ₫

Bi tăng cam xe mitsubishi Triton máy xăng

Bi tăng cam xe Triton máy xăng được sử dụng cho xe Mitsubishi Triton máy xăng đời ✅Nhập khẩu chính hãng✅Giá tốt nhất✅Cung cấp bởi Phụ tùng Mitsubishi An Việt – PhutungMitsubishi.vn

- 20%
L-260620-6

80 ₫

100 ₫

Rô tuyn đứng trên xe Triton

Rô tuyn đứng trên xe mitsubishi Triton được sử dụng cho xe Mitsubishi Triton ✅Nhập khẩu chính hãng✅Giá tốt nhất✅Cung cấp bởi Phụ tùng Mitsubishi An Việt – PhutungMitsubishi.vn

- 20%
1000A407

80 ₫

100 ₫

Bộ gioăng phớt đại tu xe Mitsubishi Triton

Bộ gioăng phớt đại tu xe Mitsubishi Triton được sử dụng cho xe Mitsubishi Triton đời 2013-2018nhập khẩu chính hãngGiá tốt nhấtCung cấp bởi Phụ tùng Mitsubishi An Việt – PhutungMitsubishi.vn

- 33%
MN1719141

100 ₫

150 ₫

Nắp đậy trang trí động cơ xe Mitsubishi Triton

Nắp đậy trang trí động cơ xe Mitsubishi Triton được sử dụng cho xe Mitsubishi Triton đời 2014-2018nhập khẩu chính hãngGiá tốt nhấtCung cấp bởi Phụ tùng Mitsubishi An Việt – PhutungMitsubishi.vn

- 20%
04062020-2

80 ₫

100 ₫

Bi moay ơ xe Mitsubishi Triton

Bi moay ơ xe Mitsubishi Triton được sử dụng cho xe Mitsubishi Triton đời nhập khẩu chính hãngGiá tốt nhấtCung cấp bởi Phụ tùng Mitsubishi An Việt – PhutungMitsubishi.vn

- 20%
1810A053-2

80 ₫

100 ₫

Máy khởi động xe Mitsubishi Triton

Máy khởi động xe Mitsubishi Triton được sử dụng cho xe Mitsubishi Triton đời nhập khẩu chính hãngGiá tốt nhấtCung cấp bởi Phụ tùng Mitsubishi An Việt – PhutungMitsubishi.vn

Phụ tùng Mitsubishi An Việt chuyên cung cấp phụ tùng xe MITSUBISHI GIÁ TỐT NHẤT