Rotuyn ba ngang, rotuyn lái xe tải mitsubishi Canter Mitsubishi Fuso Chính hãng (Nhật Bản, Bạc, Thép không rỉ)

Bạc
Thép không rỉ
Nhật Bản