Bi Quang treo trục các đăng xe tải Mitsubishi Canter Chính Hãng (Nhật Bản, Bạc, Thép không rỉ)

Bạc
Thép không rỉ
Nhật Bản