Ca chặn bi láp sau đi cùng vành răng ABS xe Mitsubishi Triton, Mitsubishi Pajero sport hàng chính hãng