Guốc phanh trước guốc phanh sau xe tải Mitsubishi Canter Fuso MK448953 (Nhật Bản, Xám)

Guốc phanh trước guốc phanh sau xe tải Mitsubishi Canter Fuso MK448953
Má phanh trước Má phanh sau xe tải Mitsubishi Canter Fuso MK448953

Xám
Nhật Bản