Phin lọc gas điều hòa xe Mitsubishi Pajero

Phin lọc gas điều hòa xe Mitsubishi Pajero được sử dụng cho xe Mitsubishi Pajero model V31 và V32

  • MB918516 MB918517

Phin lọc gas điều hòa xe Mitsubishi Pajero là bộ phận thuộc hệ thống điều hòa của dòng xe Mitsubishi pajeroPhin lọc gas điều hòa xe Mitsubishi Pajero

 

Phin lọc gas xe Pajero, Phin lọc gas điều hòa xe Pajero, Phin lọc gas Mitsubishi pajero, Phinlocj gas điều hòa Mitsubishi Pajero, phin lọc, gas, phin, lọc, gas, phin loc ga

Nhập khẩu và phân phối: Công ty Phụ tùng Mitsubishi An Việt

Điện thoại: 024.8589 3707

Facebook :https://www.facebook.com/phutungmitsubishiAnViet/

Youtubehttps://www.youtube.com/phutungmitsubishiAnViet

Mail:phutungAnviet@gmail.com

Website: https://phutunganviet.com/* http://phutungmitsubishi.vn/  * http://phutungotohonda.com/