Thanh lý Viền Mạ cản trước Miếng trên Pajero Sport 2019-2022 (Thailand, Bạc, Mạ Crom)

  • 6407A149-6407A150
Bạc
Mạ Crom
Thailand
420,000

Thanh lý Viền mạ cản trước Miếng trên sử dụng cho xe Mitsubishi Pajero 2019-2022

  • Lý do thanh lý: Hàng bị xước nhẹ trên bề mặt
  • Hàng Chính hãng Nguyên bản theo xe
  • Chi tiết xem tại video và hình ảnh:

Xem video chi tiêt tại: 

(Video chi tiết viền mạ cản trước xe Mitsubishi Pajero Sport 2019-2022 hàng thanh lý)