Viền mạ cản trước | ốp mạ ba đờ sốc trước Miếng dưới xe Mitsubishi Attrage | 6407A379 (Thailand, Trắng, Mạ Crom)

  • 6407A379
Trắng
Mạ Crom
Thailand
700,000 Giảm giá44 %
1,250,000 ₫

Viền mạ cản trước xe Mitsubishi Attrage 2020

ốp mạ ba đờ sốc trước Miếng dưới xe Mitsubishi Attrage 2020, 2021, 2022

Mã sản phẩm: 6407A379

Xuất xứ: Mitsubishi Motors

Lý do thanh lý: Bị xước nhẹ bề mặt 

Xem video chi tiết: 

Hình ảnh chi tiết về sản phẩm: