Danh mục

Hệ thống thân vỏ xe Attrage

Hệ thống thân vỏ xe Attrage bao gồm các bộ phận và chi tiết chính sau:

Đèn pha xe Mitsubishi Attrage

Đèn hậu xe Attrage

Cản trước Attrage

Ba đờ sốc trước Attrage

Nắp capo Attrage

Tai xe Attrage

Cánh cửa xe Attrage

Cánh cửa xe Mitsubishi Attrage

Kính xe Attrage

Kính cánh cửa Attrage