Danh mục

Động cơ ( Piston, xecmang, dây cam...)

Mitsubishi Triton có hai loại động cơ: Động cơ máy dầu và động cơ máy xăng

1, Động cơ máy dầu: 4D56 DI-D, Phun nhiên liệu điệ tử tăng áp, Dung tích 2.5 

2, Động cơ máy xăng: 4G64 MPI, Phun xăng đa điểm, dung tích 2.4l

- Động cơ máy dầu được lắp trên Triton Gls, Triton Glx 

- Động cơ máy xăng được lắp trên Triton Gl