Danh mục

Hệ thống thân vỏ

Hệ thống thân vỏ xe Mirage bao gồm các bộ phận và chi tiết chính sau:

Đèn pha xe Mitsubishi Mirage

Đèn hậu xe Mirage

Cản trước Mirage

Ba đờ sốc trước Mirage

Nắp capo Mirage

Tai xe Mirage

Cánh cửa xe Mirage

Cánh cửa xe Mitsubishi Mirage

Kính xe Mirage

Kính cánh cửa Mirage