Danh mục

Hệ thống hộp số xe Attrage

Phụ tùng hệ thống hộp số xe Mitsubishi Attrage:

- Đối với hộp số sàn 5 cấp:

Trục năm tầng xe Mitsubishi

Trục a cơ xe Mitsubishi Attrage

Trục thứ cấp xe Mitsubishi