Danh mục

Hệ thống hộp số

Phụ tùng hệ thống hộp số xe Mitsubishi Mirage:

- Đối với hộp số sàn 5 cấp:

Trục năm tầng xe Mitsubishi

Trục a cơ xe Mitsubishi Mirage

Trục thứ cấp xe Mitsubishi